Okno Życia dla noworodków

Jesteś w sytuacji bez wyjścia – i nie widzisz innej możliwości, jak powierzyć Swoje dziecko Oknu Życia dla noworodków (Babyklappe).

Podejmując tę decyzję pokazujesz, że jesteś w stanie, pomimo tej ciężkiej sytuacji, w której się znajdujesz, wziąć odpowiedzialność za zdrowie i życie Twojego dziecka. W przypadku takich skrajnie wyjątkowych sytuacji Miasto Kilonia oferuje przy Szpitalu Miejskim „okno życia“ dla noworodków.

To daje Panu/Pani/Państwu możliwość anonimowo przekazać noworodka organowi publicznemu i w ten sposób uratować życie.

Twoje dziecko czuje się dobrze

Okno Życia dla noworodków znajduje się przy Szpitalu Miejskim, jest łatwo dostępne i oznakowane.

Kładziesz dziecko w oknie i możesz się z nim w spokoju pożegnać.

W oknie leży dla Ciebie pismo, gdyż chcielibyśmy dać Ci możliwość nadania dziecku imienia.

Gdy zamkniesz okno, to po upływie 2 minut nie da się go od zewnątrz otworzyć. Na oddziale pediatrycznym uruchamia się sygnalizacja alarmująca personel pielęgniarski, który w ciągu kilku miniut zaopiekuje się dzieckiem. Lekarz pediatra bada noworodka, a następnie zleca dalszą opiekę nad nim.

Lageplan Babyklappe

Jak tylko dziecko zostanie wypisane, Oddział ds. Adopcji Miasta Kilonii przekaże je odpowiedniej rodzinie zastępczej, która będzie troskliwie Pana/Pani/Państwa dzieckiem opiekować się. Zostanie rozpoczęta prozedura adopcyjna. Urząd ds. rodzinnych i społecznych stanie się opiekunem prawnym dziecka.

Jeżeli w przeciągu następnych ośmiu tygodni nie zgłosisz się, to wtedy Sąd Powszechny w Kilonii wyrazi w Twoim zastępstwie zgodę na przeprowadzenie adopcji dziecka. Rodzina zastępcza przez pierwszy rok opieki nad dzieckiem znajduje się pod nadzorem urzędu, żeby było wiadomo, że dziecko w tej rodzinie czuje się dobrze. Dopiero po tym czasie przeprowadzona zostaje adopcja prawnie i dziecko ma wtedy nowych rodziców.

Co mogę zrobić dla mojego dziecka?

Z czasem dziecko dowie się, że jego rodzice przybrani nie są jego rodzicami biologicznymi. Dla dziecka będzie bardzo ważne dowiedzieć się czegoś o swoim prawdziwym pochodzeniu. Dlatego możesz pewne informacje dla swojego dziecka zostawić albo wysłać na adres Szpitala Miejskiego lub Urzędu ds. Adopcji (Adoptionsvermittlungsstelle).

Twoje dane i informacje będą przechowywane dla dziecka w zamkniętej kopercie w Urzędzie ds. Adopcji (Adoptionsvermittlungsstelle).

Ułatwisz dziecku akceptację jego sytuacji życiowej, jeżeli zostawisz mu wiadomość i napiszesz coś o sobie oraz okolicznościach, które doprowadziły do tej decyzji. Dzieci, które nie wiedzą, kim są ich rodzice i dlaczego nie mogą żyć razem z nimi, cierpią często nawet całe życie z tego powodu. Może posiadasz jeszcze informacje dotyczące stanu zdrowia Twojego dziecka, które byłyby ważne do zapewnienia mu prawidłowej opieki medycznej.

Gdzie uzyskasz dalszą pomoc?

Podjętą decyzję, oddania dziecka do adopcji, możesz w spokoju przemyśleć.

Oddział ds. Adopcji i inne poradnie służą Ci radą i pomocą. W osobistej rozmowie z doświadczonym doradcą, przez telefon uzyskasz dalsze informacje, gdzie możesz się zgłosić, by uzyskać dalszą pomoc i wsparcie. Swojego imienia i nazwiska nie musisz podawać!

Adresy, numery telefonów i adresy internetowe znajdziesz również tutaj, w załączniku. Konsultacje w wymienionych poradniach są oczywiście bezpłatne.

Uzyskasz tam specjalistyczną pomoc, tak aby móc zaakceptować podjętą decyzję. Ponadto może chciałabyś z kimś porozmawiać, aby ponownie ją rozważyć, albo się z nią pogodzić. Z relacji kobiet, które po latach ujawniły swoją tożsamość i przyznały, że podjęły taką decyzję, wiadomo, że utrata dziecka w taki sposób, stanowi olbrzymie obciążenie psychiczne i może być powodem wielkiej rozpaczy.

Jeżeli jesteś skłonna zrezygnować z anonimowości, to Urząd d/s Socjalnych (Allgemeiner Sozialdienst) na Twoje własne życzenie wspiera Cię:

  • w staraniach o zwrot dziecka do Ciebie i zapewniu wam odpowiedniej pomocy w waszym domu, lub
  • w umożliwieniu uzyskania Tobie i dziecku miejsca w Domu dla Matki z Dzieckiem, lub
  • aby Twoje dziecko mogło być oddane do adopcji normalną drogą, przez co mogłoby w późniejszym czasie dowiedzieć się kim jest jego matka. Istnieje również możliwość poznania przybranych rodziców dziecka.


Frauen-Helpline, Soforthilfe für Frauen

 0800 116 016
www.helpline-sh.deAmt für Gesundheit, Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit
Amt für Gesundheit
Fleethörn 18 - 24, 24103 Kiel
0431 901 - 6666
Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Kiel

Beratungsstelle für Frauen, Familien und Schwangere
Muhliusstraße 67, 24103 Kiel
0431 554766
AWO-Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung Schönkirchen
Schönberger Landstraße 67, 24232 Schönkirchen
04348 917321

 


AWO-Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung Kreis plön
Vierschillingsberg 2, 24306 Plön
04522 505126
Donum vitae Schwangerenberatungsstelle
Königsweg 9, 24103 Kiel
0431 6613235 oder 0173 8851662


 

Frauenberatungsstelle / Eß - o - Eß
Psychosoziale Fachberatungsstelle und ein Treffpunkt für Frauen
Kurt-Schumacher-Platz 5, 24109 Kiel
0431 524241
Haus der Familie
Beratung im Schwangerschaftskonflikt gemäß § 219
Lornsenstraße 14, 24105 Kiel
0431 24890 - 43
Haus der Kirche
Evangelische Beratungsstelle
Martensdamm 2, 24103 Kiel
0431 2402 - 604
pro familia
Bergstraße 5, 24103 Kiel
0431 86230
Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP)
Ambulanz-Zentrum
Niemannsweg 147, 24105 Kiel
0431 50098-401
Allgemeine Beratung: Allgemeiner Sozialdienst (ASD)
Amt für Soziale Dienste


Sozialzentrum Nord
Mercatorstraße 40, 24106 Kiel
0431 901-4691


Sozialzentrum Mitte
Sophienblatt 50b, 24114 Kiel
0431 901-3673


Sozialzentrum Mettenhof
Skandinaviendamm 299, 24109 Kiel
0431 901-4632


Sozialzentrum Süd
Saarbrückenstraße 145, 24114 Kiel
0431 901-3697


Sozialzentrum Gaarden
Bahnhofstraße 38 a, 24143 Kiel
0431 901-4667


Sozialzentrum Ost
Wischhofstraße 1-3, 24148 Kiel
0431 901-4675


 


Sprachen

Babyklappe
Städtisches Krankenhaus
Chemnitzstraße 33, 24116 Kiel
 
0431 1697-1800
Adoptionsvermittlung
Jugendamt 
Speckenbeker Weg 53 c/d, 24113 Kiel
 
0431 901-36 40

Fax 0431 901-64901