Okno Życia dla noworodków

Jesteś w sytuacji bez wyjścia – i nie widzisz innej możliwości, jak powierzyć Swoje dziecko Oknu Życia dla noworodków (Babyklappe).

Podejmując tę decyzję pokazujesz, że jesteś w stanie, pomimo tej ciężkiej sytuacji, w której się znajdujesz, wziąć odpowiedzialność za zdrowie i życie Twojego dziecka. W przypadku takich skrajnie wyjątkowych sytuacji Miasto Kilonia oferuje przy Szpitalu Miejskim „okno życia“ dla noworodków.

To daje Panu/Pani/Państwu możliwość anonimowo przekazać noworodka organowi publicznemu i w ten sposób uratować życie.

Twoje dziecko czuje się dobrze

Okno Życia dla noworodków znajduje się przy Szpitalu Miejskim, jest łatwo dostępne i oznakowane.

Kładziesz dziecko w oknie i możesz się z nim w spokoju pożegnać.

W oknie leży dla Ciebie pismo, gdyż chcielibyśmy dać Ci możliwość nadania dziecku imienia.

Gdy zamkniesz okno, to po upływie 2 minut nie da się go od zewnątrz otworzyć. Na oddziale pediatrycznym uruchamia się sygnalizacja alarmująca personel pielęgniarski, który w ciągu kilku miniut zaopiekuje się dzieckiem. Lekarz pediatra bada noworodka, a następnie zleca dalszą opiekę nad nim.

Lageplan Babyklappe

Jak tylko dziecko zostanie wypisane, Oddział ds. Adopcji Miasta Kilonii przekaże je odpowiedniej rodzinie zastępczej, która będzie troskliwie Pana/Pani/Państwa dzieckiem opiekować się. Zostanie rozpoczęta prozedura adopcyjna. Urząd ds. rodzinnych i społecznych stanie się opiekunem prawnym dziecka.

Jeżeli w przeciągu następnych ośmiu tygodni nie zgłosisz się, to wtedy Sąd Powszechny w Kilonii wyrazi w Twoim zastępstwie zgodę na przeprowadzenie adopcji dziecka. Rodzina zastępcza przez pierwszy rok opieki nad dzieckiem znajduje się pod nadzorem urzędu, żeby było wiadomo, że dziecko w tej rodzinie czuje się dobrze. Dopiero po tym czasie przeprowadzona zostaje adopcja prawnie i dziecko ma wtedy nowych rodziców.

Co mogę zrobić dla mojego dziecka?

Z czasem dziecko dowie się, że jego rodzice przybrani nie są jego rodzicami biologicznymi. Dla dziecka będzie bardzo ważne dowiedzieć się czegoś o swoim prawdziwym pochodzeniu. Dlatego możesz pewne informacje dla swojego dziecka zostawić albo wysłać na adres Szpitala Miejskiego lub Urzędu ds. Adopcji (Adoptionsvermittlungsstelle).

Twoje dane i informacje będą przechowywane dla dziecka w zamkniętej kopercie w Urzędzie ds. Adopcji (Adoptionsvermittlungsstelle).

Ułatwisz dziecku akceptację jego sytuacji życiowej, jeżeli zostawisz mu wiadomość i napiszesz coś o sobie oraz okolicznościach, które doprowadziły do tej decyzji. Dzieci, które nie wiedzą, kim są ich rodzice i dlaczego nie mogą żyć razem z nimi, cierpią często nawet całe życie z tego powodu. Może posiadasz jeszcze informacje dotyczące stanu zdrowia Twojego dziecka, które byłyby ważne do zapewnienia mu prawidłowej opieki medycznej.

Gdzie uzyskasz dalszą pomoc?

Podjętą decyzję, oddania dziecka do adopcji, możesz w spokoju przemyśleć.

Oddział ds. Adopcji i inne poradnie służą Ci radą i pomocą. W osobistej rozmowie z doświadczonym doradcą, przez telefon uzyskasz dalsze informacje, gdzie możesz się zgłosić, by uzyskać dalszą pomoc i wsparcie. Swojego imienia i nazwiska nie musisz podawać!

Adresy, numery telefonów i adresy internetowe znajdziesz również tutaj, w załączniku. Konsultacje w wymienionych poradniach są oczywiście bezpłatne.

Uzyskasz tam specjalistyczną pomoc, tak aby móc zaakceptować podjętą decyzję. Ponadto może chciałabyś z kimś porozmawiać, aby ponownie ją rozważyć, albo się z nią pogodzić. Z relacji kobiet, które po latach ujawniły swoją tożsamość i przyznały, że podjęły taką decyzję, wiadomo, że utrata dziecka w taki sposób, stanowi olbrzymie obciążenie psychiczne i może być powodem wielkiej rozpaczy.

Jeżeli jesteś skłonna zrezygnować z anonimowości, to Urząd d/s Socjalnych (Allgemeiner Sozialdienst) na Twoje własne życzenie wspiera Cię:

 • w staraniach o zwrot dziecka do Ciebie i zapewniu wam odpowiedniej pomocy w waszym domu, lub
 • w umożliwieniu uzyskania Tobie i dziecku miejsca w Domu dla Matki z Dzieckiem, lub
 • aby Twoje dziecko mogło być oddane do adopcji normalną drogą, przez co mogłoby w późniejszym czasie dowiedzieć się kim jest jego matka. Istnieje również możliwość poznania przybranych rodziców dziecka.


 
Allgemeine Beratung:
Allgemeiner Sozialdienst (ASD) Amt für Soziale Dienste

 • Sozialzentrum Nord
  Mercatorstraße 40, 24106 Kiel 
  0431 901-4691 
   
 • Sozialzentrum Mitte 
  Sophienblatt 50b, 24114 Kiel 
  0431 901-3673
   
 • Sozialzentrum Mettenhof 
  Skandinaviendamm 299, 24109 Kiel 
  0431 901-4632
   
 • Sozialzentrum Süd 
  Saarbrückenstraße 145, 24114 Kiel 
  0431 901-3697
   
 • Sozialzentrum Gaarden 
  Bahnhofstraße 38 a, 24143 Kiel 
  0431 901-4667
   
 • Sozialzentrum Ost 
  Wischhofstraße 1-3, 24148 Kiel 
  0431 901-4675
 

Languages

Adresses

Babyklappe
Städtisches Krankenhaus
Chemnitzstraße 33, 24116 Kiel   
0431 1697-1800

Adoptionsvermittlung
Jugendamt 
Speckenbeker Weg 53 c/d, 24113 Kiel 
0431 901-36 40
 
Fax 0431 901-64901