Kiel - Nadmorska dynamika i równowaga

Portret miasta:
Kilonia to przyszłość

 

Kilonia jest miastem o silnej pozycji gospodarczej. Mocna więź, zawiązana między sferą gospodarczą a naukową, wynika z bliskiego sąsiedztwa szkół wyższych i placówek naukowych.

Gospodarka Kilonii jest bardzo zdywersyfi kowana: tradycyjne czy innowacyjne branże, związane z nadmorskim charakterem miasta, są tak samo mocno powiązane ze sobą, jak produkcja przemysłowa czy nowoczesne usługi.

Die Stena am Schwedenkai aus der Luft title=
Die Stena am Schwedenkai aus der Luftbildperspektive.

Dzięki wspaniałej infrastrukturze lądowej i wodnej ta gospodarcza metropolia Szlezwika-Holsztynu oferuje decydujące korzyści lokalizacyjne wszelkiej przedsiębiorczości.

Wiele kilońskich przedsiębiorstw działa na arenie międzynarodowej, niektóre, np. producent pomp EDUR lub producent maszyn do wypieku wafl i Walterwerk, zajmują wiodące pozycje na rynku światowym.

Mädchen arbeitet am Mikroskop title=
Kiel ist Stadt der jungen Forscher.

Ponadregionalne znaczenie miasto zawdzięcza również mieszczącej się tutaj stoczni i bazie marynarki wojennej oraz klinikom o różnej specjalizacji.

Kilonia to kolebka wielu innowacji. Wynaleziono tutaj nie tylko morskie urządzenia nawigacyjne, takie jak żyrokompas czy echosonda, ale również dokonano innych nowatorskich wynalazków, do których należą soczewki kontaktowe czy faks. Kiloński dorobek rozwojowo-badawczy cieszy się dziś ogromną renomą na całym świecie: czego przykładem może być znaczący udział GEOMAR w budowaniu systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami.

 

Back

Kiel

 

  • centralny ośrodek handlu i usług w Szlezwiku-Holsztynie
  • ośrodek instytucji bankowych
  • park naukowy z 70 przedsiębiorstwami
  • ponad 170 000 osób aktywnych zawodowo
  • 7100 przedsiębiorstw płacących podatki