Kiel - Nadmorska dynamika i równowaga

Portret miasta:
Kilonia to szansa

Od przedszkola poprzez wszelkie szkoły i uczelnie aż po zawodowe centrum edukacyjne: Kilonia stawia na kształcenie ustawiczne i stwarza ku temu jak najlepsze warunki. Oprócz szkół o różnych profilach w Kilonii mieszą się trzy uczelnie (Christian-Albrechts-niversität [Uniwersytet im. Christiana Albrechta], Muthesius Kunsthochschule [Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych Muthesius], Fachhochschule Kiel [Wyższa Szkoła Zawodowa w Kilonii]) i Duale Hochschule Schleswig-Holstein oraz różnorodne placówki edukacyjne.

Lesende Kinder title=
Kinder in der Stadtbücherei

Jako miasteczko uniwersyteckie Kilonia jest siedzibą wielu wybitnych placówek naukowo-badawczych, a wśród nich Universitätsklinikum Schleswig-Holstein [Kliniki Uniwersyteckiej Szlezwik-Holsztyn], renomowanego Institut für Weltwirtschaft [Instytutu Gospodarki Światowej] czy też GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung [GEOMAR Centrum Badań Oceanicznych im. Helmholtza], zaliczanego do wiodących europejskich instytutów zajmujących się badaniem środowiska morskiego.

Lesende junge Frau title=
Stadtbücherei Kiel mit großen Angebot für alle Altersgruppen

Bogatą ofertę edukacyjną i rekreacyjną proponuje Kilończykom Volkshochschule Förde-vhs [Wyższa Szkoła Ludowa Förde-vhs] oraz Musikschule der Landeshauptstadt [Szkoła Muzyczna Stolicy Landu]. Na nabrzeżu mieści się unikatowy na skalę krajową obóz żeglarski. Obóz od lat prowadzi lekcje dla młodych adeptów żeglarstwa.

 

Back    |   Onwards 

Kiel

 

  • 4 szkoły wyższe z ponad 35.000 studentami
  • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein [Akademia Ekonomiczna Szlezwik-Holsztyn] z 23.000 kursantami, korzystającymi z podstawowej i uzupełniającej oferty edukacyjnej
  • 2.000 kursów na uczelni Förde-vhs
  • coroczny konkurs o nagrodę za osiągnięcia dla gospodarki światowej
  • nagroda stolicy landu Kilonii za osiągnięcia kulturalno-naukowe